lastwords

vandal

1-5
English German
vandal subst. der Vandale m
Vandal subst. der Vandale m
  der Wandale m
vandalism subst. die Zerstörungswut f
vandalism subst. der Vandalismus m
accesses today: 964 289.966 words in the dictionary accesses total: 31.035

Did you mean:


Vandal aus Wikipedia. Zum Beitrag

Vandals - Wikipedia, the free encyclopedia ... mehr

Vandal aus Wikipedia. Zum Beitrag


TOP WORDS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z