lastwords

disease

1-10
English German
disease subst. die Erkrankung f
  die Krankheit f
disease subst. der Morbus m
disease subst. das Leiden n
diseased adj. erkrankt
  krank
  krankhaft
diseasedly adv. krank
diseases subst. pl die Erkrankungen f
  die Krankheiten f
accesses today: 50 289.966 words in the dictionary accesses total: 178.341

Did you mean:


Disease aus Wikipedia. Zum Beitrag

... mehr

Disease aus Wikipedia. Zum Beitrag


TOP WORDS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z