lastwords

climb

1-20 21-39
English German
to climb vi. ansteigen
  aufsteigen
  besteigen
  entern
  erklettern
  erklimmen
  ersteigen
  klettern
  kletterst
  klimmen
  steigen
climb subst. der Anstieg m
  der Aufstieg m
  der Steigflug m
climb-down subst. der Rückzieher m
climbed geklettert
climber subst. die Kletterpflanze f
climber subst. der Aufsteiger m
  der Bergsteiger m
  der Kletterer m
accesses today: 30 289.966 words in the dictionary accesses total: 146.946

Did you mean:


Climb aus Wikipedia. Zum Beitrag

Climb - Wikipedia, the free encyclopedia a:lang(ar),a:lang(kk-arab),a:lang(mzn),a:lang(ps),a:lang(ur){text-decoration:none} /* cache key: enwiki:resourceloader:filter:minify-css:7:3904d24a08aa08f6a68dc338f9be277e */